Omgevingsvergunning bouwen

Gaat u (ver)bouwen? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig heeft. Een omgevingsvergunning vraagt u online aan via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Komt u liever naar de gemeente? Maak eerst een afspraak.

Stappenplan

Kijk voordat u een aanvraag indient eerst op het Stappenplan Bouwen. Hier vindt u belangrijke tips en informatie.

Neem bij uw bezoek mee:

  • Constructietekeningen, berekeningen en rapporten
  • Bouwtekeningen
  • Eventuele foto's

Neem uw bijlagen bij voorkeur digitaal mee. Bijvoorbeeld op een cd-rom of usb-stick. Dit versnelt de aanvraagprocedure.

Voor kleine bouwwerken aan de voorzijde van een pand, die aan de achterzijde vergunningvrij zijn, hoeft u geen bouwtechnische gegevens aan te leveren. Zoals gegevens over de constructie, brandveiligheid, ventilatie en toetreding van daglicht. 

Hoelang duurt het?

  • Reguliere omgevingsvergunning: 8 weken
  • Uitgebreide omgevingsvergunning: 6 maanden 

De gemeente kan deze termijn eenmalig verlengen met 6 weken. En met de tijd die u nodig heeft om aanvullende gegevens in te dienen.

Voorwaarden

Wanneer vergunning nodig?

Op het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Voer uw locatie en bouwplannen in en u ziet u gelijk of u een vergunning nodig heeft. U kunt hier ook gelijk uw omgevingsvergunning aanvragen.

Monumenten

Voor het verbouwen of onderhouden van een monument heeft u bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor het verbouwen van panden in het beschermd stadsgezicht, zoals de binnenstad, TU Noord, de Nieuwe Plantage of het Agnetapark. Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het raadzaam om eerst een vooroverleg aan te vragen.

Ontvankelijke aanvraag

Het is belangrijk dat u een ontvankelijke, dat wil zeggen een goede en complete aanvraag voor een omgevingsvergunning indient. Op het Omgevingsloket ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft en welke bijlagen u hiervoor moet indienen.

Ontheffing geluidshinder

Verwacht u dat er bij de werkzaamheden geluidsoverlast ontstaat? Dan kan het zijn dat u een ontheffing geluidshinder nodig heeft.

Wetten en regels

Kosten 2021

  • Omgevingsvergunning activiteit bouwen: 2,57 % van de bouwkosten voor bouwkosten tot € 1.000.000 met een minimum van € 107,75

Vooroverleg:

  • Algemene informatieverstrekking (geen advies): geen kosten
  • Advies monumenten en cultuurhistorische gebouwen: € 160,74
  • Advies welstand: € 374,66
  • Compleet vooroverleg (exclusief Bouwbesluit): € 1.243,99 

Vraag en antwoord

Gemeentelijk of rijksbeschermd stadsgezicht?

Vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online? En ligt het pand in een beschermd stadsgezicht? Dan krijgt u de vraag of het gaat om een gemeentelijk of rijksbeschermd stadsgezicht. In Delft zijn alle beschermde stadsgezichten van rijkswege beschermd.

Reactie op bezwaarschrift?

Heeft u een bezwaarschrift ingediend tegen een aangevraagde vergunning? Dan ontvangt u hierop schriftelijk een reactie.

Uw mening
Uw mening