Bijstand huisbezoeken

Algemeen

Als u een uitkering ontvangt of heeft aangevraagd kunt u een huisbezoek krijgen. Tijdens het huisbezoek controleert de gemeente uw woon- en/of leefsituatie.

Beschrijving

De gemeente vraagt u mee te werken aan een huisbezoek. U krijgt uitleg wat er gaat gebeuren, waarom en wat u rechten zijn. Ook de gemeente moet zich houden aan bepaalde afspraken. Deze afspraken kunt u nalezen in het Protocol huisbezoeken.

Meewerken

U hoeft niet mee te werken aan een huisbezoek. Maar als u niet meewerkt kan dit nare gevolgen hebben. Bijvoorbeeld een lagere uitkering omdat uw woonsituatie niet is vast te stellen.

Als de sociale recherche op huisbezoek komt, bent u verplicht mee te werken. Dit gebeurt alleen als er een ernstig vermoeden is van strafbare feiten.

Wie

Er komen altijd twee consulenten van de gemeente Delft en/of sociaal rechercheurs op huisbezoek.

Wat kunt u verwachten?

 • De medewerkers van de gemeente moeten zich legitimeren
 • De medewerkers geven uitleg wat het doel of de aanleiding is van het bezoek
 • De medewerkers kunnen om een rondleiding vragen
 • De medewerkers stellen u vragen
 • De medewerkers maken een gespreksverslag van het huisbezoek
 • U mag het verslag ondertekenen.

Klopt de informatie? 

Als alle informatie klopt is er niets aan de hand. U heeft dan terecht een aanvraag ingediend of ontvangt u terecht een uitkering.

Consequenties

Komt de informatie niet overeen met wat consulenten of sociaal rechercheurs hebben geconstateerd? Dan kan dit een reden zijn om een uitkering af te wijzen of aan te passen. Of misschien wel te blokkeren of te beëindigen.

Als u ten onrechte een uitkering heeft ontvangen, moet u die terugbetalen. Ook  kan de sociale recherche een strafrechtelijk onderzoek instellen. 

Controle

De gemeente controleert maandelijks of u (nog) recht heeft op een uitkering. Het Inlichtingenbureau zorgt ervoor dat deze informatie vanuit verschillende overheidsorganisaties bij gemeente terechtkomen.

Vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier. Of bel met 14015 en informeer naar de mogelijkheden bij uw consulent Inkomen.

Voorwaarden

 • De medewerker moet u op tijd, volledig en juist informeren wat een huisbezoek is. En wat de aanleiding is, vóórdat het huisbezoek plaatsvindt.
 • U mag het gespreksverslag inzien, wijzigingen aangeven en ondertekenen. U ontvangt een kopie.
 • U moet de gelegenheid krijgen om waarnemingen verder uit te leggen.
 • U kunt een klacht indienen bij de gemeente over de wijze waarop het huisbezoek heeft plaatsgevonden.
 • U mag het huisbezoek weigeren of op elk moment afbreken. Let wel, dit kan consequenties hebben voor het recht op uitkering. 

Vraag en antwoord

Verplicht

Moet de gemeente een afspraak met u maken?
Nee, de gemeente mag ook onverwachts bij u langskomen. 

Weigeren

Mag ik een huisbezoek weigeren?
Ja, dat mag u weigeren of op elk moment afbreken. Let wel: dit kan consequenties hebben voor het recht op uitkering.