Klacht indienen

Klacht over buitenruimte

Ziet u iets op straat dat niet in orde is? Zoals zwerfafval, een gat in de weg of een kapotte lantaarnpaal? Meld het de gemeente.

Niet eens met een besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.

Klacht over de gemeente

Bent u ontevreden over het optreden van een ambtenaar, bestuurder of de gemeenteraad? Bijvoorbeeld:

  •     U vindt dat de gemeente u niet netjes heeft behandeld.
  •     U krijgt geen antwoord op uw brief. Of u moet te lang wachten.
  •     De gemeente houdt zich niet aan een afspraak.
  •     U vraagt om informatie, maar krijgt deze niet.

Dan wil de gemeente dit graag weten. U kunt online een klacht indienen.

Hoe gaat het verder?

Iemand die niet bij uw klacht betrokken is handelt uw klacht af. Deze persoon kan u bellen voor meer informatie. De gemeentedirecteur neemt een besluit op uw klacht. Binnen 6 weken krijgt u een brief. In de brief staat wat de gemeente met uw klacht doet.

Nationale ombudsman

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. De ombudsman behandelt problemen tussen u en de overheid. 

Overige klachten

Heeft u een klacht over: