Splitsingsvergunning

Gaat u een bestaand woongebouw opdelen in zelfstandige huur- of koopwoningen? Dan heeft u een splitsingsvergunning nodig voor gebouwen met:

 • huurwoningen waarvan de huur lager is dan € 752,34, of
 • koopwoningen met een koopprijs lager dan € 177.975

De vergunning vraagt u schriftelijk aan.

Beschrijving

De gemeente publiceert uw vergunningaanvraag. Belanghebbenden kunnen hierop reageren door een zienswijze in te dienen.

Overige vergunningen

Om een woning te splitsen heeft u mogelijk ook andere vergunningen nodig:

Hoelang duurt het?

Heeft u uw aanvraag compleet ingediend? Dan handelt de gemeente uw aanvraag binnen 8 weken af. De gemeente kan de termijn met 6 weken verlengen.

Voorwaarden

Om na te gaan of u de vergunning krijgt, doet de gemeente een aantal toetsen:

Bouwkundige toets

De gemeente onderzoekt de indeling en staat van onderhoud van het gebouw en de woningen. Gebreken moet u repareren voordat u de vergunning krijgt. Ook moeten alle woningen een eigen voordeur hebben. Deze hoeven niet aan de straat te liggen.

Volkshuisvestelijke toets

Gaat u huurwoningen na het splitsen verkopen? Dan toets de gemeente of dit past binnen het volkshuisvestingsbeleid. Hierbij gaat de gemeente na:

 • of u alle huurders vooraf heeft geïnformeerd
 • wat de huurders vinden van de verkoop van de woningen
 • of het om schaarse of bijzondere woningen gaat. Zoals een aangepaste woning of grote woning (minimaal 4 kamers of groter dan 80 m²)
 • of er door de verkoop niet te weinig huurwoningen in de buurt overblijven
 • of er voor de buurt plannen zijn voor herstructurering

Op basis van deze toetsen beslist de gemeente of u een vergunning krijgt.

Kosten 2021

 • 1 - 5 woningen: € 508,65 + € 24,81 per woning
 • 6 - 10 woningen: € 533,77 + € 19,83 per woning
 • 11 of meer woningen: € 632,83 + € 9,92 per woning
 • Maximumtarief: € 5.087,03