Verduurzamen monumenten

Wilt u energiebesparende maatregelen nemen aan uw monument? U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Monumentenwacht Zuid-Holland.

Uitvoeringsrichtlijnen

De passende energiebesparende maatregelen voor een monument verschillen per pand. In de Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg Delft staat hoe u de ingrepen goed kunt uitvoeren.

Lening energiebesparende maatregelen

Bij het Nationaal Restauratiefonds kunt u een lening met lage rente aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan een rijksmonument. Zowel eigenaren als VVE's kunnen de lening aanvragen.

Zie ook

Uw mening
Uw mening