Bijzondere bijstand, meubilair en apparatuur

Algemeen

Een nieuw bed of koelkast betaalt u meestal zelf. Lukt dat niet? En heeft u een uitkering of laag inkomen? Dan kunt u bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) terecht voor een lening.

Melden

Voordat u naar de GKB gaat, moet u zich altijd eerst melden bij de gemeente. U krijgt een verklaring van de gemeente mee als u aan de toetsvoorwaarden voldoet van de GKB. De gemeente bekijkt ook wat u zelf had kunnen sparen. Kijk voor meer informatie op de pagina over leenbijstand of GKB.

Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

  • € 2.017 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.412 voor alleenstaanden

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm? En kunt u de noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw vermogen en uw draagkracht. Vul het aanvraagformulier verwijzing lening GKB in. En stuur de gevraagde gegevens op naar de gemeente. 

Bewijsstukken

Heeft u geen bijstandsuitkering? Stuur dan ook mee: 

  • een recente loonstrook (kopie) van uzelf en van uw partner
  • een schriftelijke afwijzing (kopie) door een reguliere bank. Hierop moet het bedrag staan van de aanvraag. 

Leenbijstand

Gaat de gemeentelijke kredietbank niet akkoord met een lening? Dan kunt u in sommige gevallen een beroep doen op de gemeente voor leenbijstand. Het is een renteloze lening die u moet terugbetalen.

Het uitgangspunt is dat u zelf voor aanschaf of vervanging van bijvoorbeeld een bed of een wasmachine zorgt. De gemeente gaat er vanuit dat u 10% van de uitkeringsnorm kunt sparen. En dat u de helft van de toegekende individuele inkomenstoeslag hiervoor spaart.

Bij de beoordeling van uw aanvraag houdt de gemeente rekening met wat u zelf had kunnen sparen. Zijn er bijzondere redenen waarom u niet heeft kunnen sparen? Dan kunt u voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Het hebben van schulden geldt niet als reden.

Kosten

Kosten van de eerste woninginrichting komen bij hoge uitzondering voor deze regeling in aanmerking. U moet binnen 2 maanden de rekening(en) kunnen overleggen.

Op de normenlijst bijzondere bijstand staan voor de gebruiksgoederen de maximale bedragen vastgesteld. Als u minder geld nodig heeft voor de aanschaf, krijgt u het lagere bedrag uitbetaald.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten.

U mag ook namens de persoon die u begeleidt een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten hiervoor niet gebruiken.