Bijzondere bijstand, babypakket

Heeft u een uitkering van de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een babypakket online aanvragen.

Beschrijving

Als de baby is geboren heeft u van alles nodig voor verzorging van de baby en uzelf. De gemeente vergoedt een gedeelte van deze spullen. Dit 'babypakket' is een vastgestelde lijst met vergoedingen waarop allerlei zaken staan die worden vergoed. Zoals: luiers, rompertjes en babyzeep. 

Wanneer u op medische indicatie in het ziekenhuis moet bevallen vergoedt de zorgverzekering de bevalling. Voor de kraamzorg moet u in sommige gevallen een eigen bijdrage betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoe dit is geregeld. 

Voorwaarden

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm: 

  • € 1.690 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.183 voor alleenstaanden

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm en kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw vermogen en uw draagkracht.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Kosten

De kosten van het babypakket worden vergoed tot maximaal € 330. De vergoeding voor het babypakket geldt alleen voor het eerste kind.

Bewijsstukken

Heeft u een uitkering van de gemeente Delft? De volgende bewijsstukken moet u opsturen:

  • De afsprakenkaart verloskundige/zwangerschapsverklaring
  • Een geldig legitimatiebewijs

Extra bewijsstukken als u geen uitkering heeft:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekeningen van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
  • Een kopie van alle salaris of uitkeringsspecificatie van uzelf
  • Als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
  • Als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Vraag en antwoord

Kraampakket 2e kind

Kan ik een kraampakket aanvragen voor mijn 2e kind? Nee, u kunt alleen voor een 1e kind een kraampakket aanvragen. 

Wat gebeurt er als u geen gegevens upload?

Uw aanvraag is dan niet compleet en wordt niet in behandeling genomen. U ontvangt hiervan een bericht.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u een klant met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten. U mag ook namens uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten niet gebruiken om namens hen een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.