10 principes voor bouwen

De gemeente staat voor grote opgaven. Delft moet zich aanpassen aan klimaatverandering en er moeten veel woningen en arbeidsplaatsen bijkomen. Dat kan alleen binnen de gebouwde stad. Het is belangrijk om alle opgaven in samenhang op te pakken. Dit doet de gemeente met inwoners, ondernemers en belanghebbenden. Wij vinden het belangrijk dat alle bouwinitiatieven bijdragen aan goede groei van een stad die toekomstbestendig is. Een stad voor alle Delftenaren.

10 principes

Het ruimtelijk beleid van de gemeente is de leidraad voor alle bouwplannen. Dit beleid is samengevat in 10 principes voor het bouwen in Delft. Onder elk principe en in de bijlage vindt u een overzicht van de documenten waarin dit beleid staat. Maakt u een bouwplan? Als initiatiefnemer bent u er zelf verantwoordelijk voor dat uw plan voldoet aan het ruimtelijk beleid.

10 principes voor het bouwen in Delft