Vernieuwen Prinsenhof

De aantrekkingskracht van het museum en het plein is groot. De historische gebouwen van Museum Prinsenhof Delft staan in de top 100 van belangrijkste monumenten in Nederland.

Vernieuwen

Vernieuwen van het Prinsenhof, de tuin en het Sint Agathaplein is nodig. De gemeente moet investeren om de gebouwen in goede staat te houden. Ook zijn er aanpassingen nodig om het Prinsenhof geschikt te maken als een museum van deze tijd. Voorbeelden zijn het verbeteren van het klimaatsysteem. En de toegankelijkheid van het museum.

Toekomstvisie

Een breed samengestelde werkgroep heeft een toekomstvisie voor het Prinsenhofgebied gemaakt. Deze visie geeft de richting aan voor de vernieuwing.

Programma van eisen

In 2020 stelden de gemeente en het museum een programma van eisen op. Daarin staan de eisen en voorwaarden voor het ontwerp van het museumgebouw. Ook kwam er een ontwerpteam en een ondernemingsplan voor het museum. Maar begin 2021 moest het college het voorstel voor de restauratie van het monument terugtrekken. En de eerder voorgestelde gemeentelijk investering voor het Prinsenhof te verlagen tot € 18 miljoen.

Schenking familie Vlek

De gemeente heeft een zeer grote schenking gekregen voor het museum. De gift van € 10 miljoen komt van de Delftse familie Vlek. Met de schenking wil de familie Vlek de museale functie van het Prinsenhof voor de toekomst garanderen. En de beleving van de ruimte in en rondom het gebouw versterken. Waaronder de tuin.

Stand van zaken

Op 6 juli 2021 ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel Van visie naar ontwerp Prinsenhof Delft. Dit betekent dat de ontwerpfase van de restauratie en renovatie van het Prinsenhof van start gaat. De gemeente investeert € 18 miljoen. Met de schenking van € 10 miljoen ontstaat een budget van € 28 miljoen. Architectenbureau BiermanHenket gaat het ontwerpteam leiden.

Vervolg

Naast het budget van € 28 miljoen is extra geld nodig. Dit om de renovatie op het gewenste niveau uit te kunnen voeren. De gemeente en het museum benaderen daarom ook andere partijen om een bijdragen te leveren. Zoals overheden, instellingen, fondsen en particulieren. De schatting voor de totale kosten voor de verbouwing en vernieuwing is € 37 miljoen. Met de huidige € 28 miljoen kan het ontwerpproces in elk geval van start.

Het is de bedoeling dat er in 2022 een voorlopig ontwerp ligt. En begin 2023 een definitief ontwerp. Als de uitvoering in 2023 begint, kan de oplevering eind 2025 plaatsvinden.

Bouwhistorisch onderzoek

De gemeente heeft een onafhankelijk bouwhistorisch onderzoek naar het museumgebouw laten uitvoeren. Dit onderzoek bevestigt de monumentale waarde van het hele Prinsenhof-complex. Dit betekent dat de gemeente bij alle ingrepen extra zorgvuldig kijkt naar het behoud van de monumentale waarde.

In gesprek met de stad

In 2018 heeft de gemeente persoonlijke gesprekken gevoerd met omwonenden. Ook was er een informatieavond. Het doel was om ideeën, kansen en bezwaren voor de ruimtelijke ontwikkeling op te halen. En mogelijke oplossingen te bespreken. Verder konden geïnteresseerde en betrokken Delftenaren hun mening geven over de mogelijkheden voor het Sint Agathaplein. Hiervan heeft de gemeente een verslag gemaakt.

Zie ook

Uw mening
Uw mening