Vernieuwen Prinsenhof

De aantrekkingskracht van het museum en het plein is groot. De historische gebouwen van Museum Prinsenhof Delft staan in de top 100 van belangrijkste monumenten in Nederland. Het is dé plek om het verhaal van Oranje, Delfts blauw en de Delftse Meesters te vertellen.

Vernieuwen

Vernieuwen van het Prinsenhof, de tuin en het Sint Agathaplein is nodig. De gemeente moet investeren om de gebouwen in goede staat te houden. Ook zijn er aanpassingen nodig om het Prinsenhof geschikt te maken als een museum van deze tijd. Voorbeelden zijn het verbeteren van het klimaatsysteem. En de toegankelijkheid van het museum.

Meer bezoekers

Daarnaast wil het museum de komende jaren meer bezoekers ontvangen. Hiervoor zijn aanpassingen nodig aan en rondom het gebouw. Zoals een betere zichtbaarheid. En meer geschikte ruimte voor tentoonstellingen en educatie.

Toekomstvisie

Een breed samengestelde werkgroep heeft een toekomstvisie voor het Prinsenhofgebied gemaakt. Deze visie geeft de richting aan voor de vernieuwing.

Stand van zaken

De gemeente en het museum werken op dit moment aan een programma van eisen voor het museumgebouw. Daarin staan de eisen en andere voorwaarden voor het ontwerp. De gemeente en het museum werken ook aan een ondernemingsplan en een plan om fondsen te werven.  

De gemeente is in juni 2020 op zoek gegaan naar een ontwerpteam voor het Prinsenhof. Uit deze aanmeldingen heeft de gemeente in september een top 5 geselecteerd.

Vervolg

Naar verwachting zijn het programma van eisen en ondernemersplan in december 2020 klaar. De gemeente verwacht dan ook het winnende ontwerpteam bekend te kunnen maken. De gemeenteraad neemt daarna een besluit over het vervolg en de daarbij benodigde middelen. 

Bouwhistorisch onderzoek

De gemeente heeft een onafhankelijk bouwhistorisch onderzoek naar het museumgebouw laten uitvoeren. Dit onderzoek bevestigt de monumentale waarde van het hele Prinsenhof-complex. Dit betekent dat bij alle ingrepen extra zorgvuldig gekeken moet worden naar het behoud van de monumentale waarde.

In gesprek met de stad

In 2018 heeft de gemeente persoonlijke gesprekken gevoerd met omwonenden en er was een informatieavond. Deze waren bedoeld om ideeën, kansen en bezwaren voor de ruimtelijke ontwikkeling op te halen en mogelijke oplossingen te bespreken. Daarnaast konden geïnteresseerde en betrokken Delftenaren hun mening geven in een digitale enquête over de mogelijkheden voor het Sint Agathaplein. Hiervan is een verslag gemaakt.

Zie ook

Uw mening
Uw mening