Vernieuwen Prinsenhof

De aantrekkingskracht van het museum en het plein is groot. De historische gebouwen van Museum Prinsenhof Delft staan in de top 100 van belangrijkste monumenten in Nederland. Het is dé plek om het verhaal te vertellen van Willem van Oranje, Delfts blauw en de Delftse Meesters.

Vernieuwen

Vernieuwen van het Prinsenhof, de tuin en het Sint Agathaplein is nodig. De gemeente moet investeren om de gebouwen in goede staat te houden. Ook zijn er aanpassingen nodig om het Prinsenhof geschikt te maken als een museum van deze tijd. Voorbeelden zijn het verbeteren van het klimaatsysteem. En de toegankelijkheid van het museum.

Toekomstvisie

Een breed samengestelde werkgroep heeft een toekomstvisie voor het Prinsenhofgebied gemaakt. Deze visie geeft de richting aan voor de vernieuwing.

Stand van zaken

De gemeente en het museum hebben in 2020 een programma van eisen opgesteld voor het museumgebouw. Daarin staan de eisen en andere voorwaarden voor het ontwerp. Ook is een ontwerpteam geselecteerd en ligt er een ondernemingsplan voor Museum Prinsenhof Delft.

Vervolg

De gemeenteraad neemt bij de kadernota 2021 een besluit over het vervolg van het project. En de daarbij benodigde middelen. 

Bouwhistorisch onderzoek

De gemeente heeft een onafhankelijk bouwhistorisch onderzoek naar het museumgebouw laten uitvoeren. Dit onderzoek bevestigt de monumentale waarde van het hele Prinsenhof-complex. Dit betekent dat bij alle ingrepen extra zorgvuldig gekeken moet worden naar het behoud van de monumentale waarde.

In gesprek met de stad

In 2018 heeft de gemeente persoonlijke gesprekken gevoerd met omwonenden. Ook was er een informatieavond. Deze waren bedoeld om ideeën, kansen en bezwaren voor de ruimtelijke ontwikkeling op te halen en mogelijke oplossingen te bespreken. Verder konden geïnteresseerde en betrokken Delftenaren hun mening geven in een digitale enquête over de mogelijkheden voor het Sint Agathaplein. Hiervan is een verslag gemaakt.

Zie ook

Uw mening
Uw mening