Iets melden bij de gemeente

Schade, afval of groen

Ziet u iets buiten dat niet in orde is? Zoals een kapotte stoeptegel, afval op straat of een te volle prullenbak? Of heeft u last van fietsen, ongedierte of stank uit het riool? Meld het de gemeente.

Kapotte lantaarnpaal

Doet een lantaarnpaal het niet? Meld het de gemeente.

Overlast horeca of evenement

Heeft u overlast van een horecabedrijf of evenement? Meld uw overlast bij de ondernemer of organisator. Helpt dit niet? Geef uw klacht door aan het Meldpunt overlast

Woonoverlast

Heeft u overlast van uw buren of andere mensen in uw buurt? Meld de overlast.

Bouwoverlast

Heeft u last van bouw- of sloopwerkzaamheden in uw buurt? Bijvoorbeeld als het te veel geluid of trillingen veroorzaakt. Of als het werk te lang doorgaat. Meld de overlast bij de gemeente.

Fraude

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert? Bijvoorbeeld met een uitkering, bij het verlenen van zorg of het illegaal verhuren van een woning? Dan kunt u de fraude melden.

Bezorgd om iemand

Maakt u zich zorgen om iemand? En vraagt die persoon zelf niet om hulp? Voorkom dat de situatie uit de hand loopt. Laat het weten aan het Meldpunt Bezorgd.

Politie

Ziet u iets verdachts? Of meldt u iets buiten kantooruren dat niet kan wachten? Neem contact op met de politie. Bel 112 bij spoed. Of 0900 8844 (geen spoed, wel politie).

Zie ook

Uw mening
Uw mening