Iets melden bij de gemeente

Buitenruimte

Schade, afval op straat
of groen melden
Ziet u iets dat niet in orde is? Een kapotte stoeptegel, afval op straat,
volle prullenbak, overlast fietsen, ongedierte of stank uit het riool?
Kapotte lantaarnpaal
melden
Doet een lantaarnpaal het niet? Meld het de gemeente.
Bouwoverlast melden Heeft u last van bouw- of sloopwerkzaamheden? Bijvoorbeeld 
vanwege te veel geluid of trillingen? Of gaat het werk te lang door?
Grofvuil of huisvuil
melden
Is de ondergrondse container vol? Heeft Avalex uw minicontainer niet
geleegd? Is de container kapot? Of wilt u grofvuil aanmelden?
Ongedierte melden Wat kunt u doen bij overlast van ratten, muizen, kakkerlakken,
wespen, vlooien, luizen of andere plaagdieren?
Overlast parkeren
melden
Staat een fiets of auto fout geparkeerd? Bijvoorbeeld op een plek
waar dat niet mag? Of waar het voertuig hinder of gevaar oplevert? 

Woonoverlast

Burenoverlast melden Heeft u overlast van uw buren? Of andere mensen in uw buurt?
Kijk wat u zelf kunt doen. En waar u de overlast kunt melden.
Overlast horeca of
evenement melden
Meld overlast van een horecabedrijf of evenement bij de ondernemer
of organisator. Of meld uw klacht bij het Meldpunt Overlast.
Milieuklacht melden Veroorzaakt een bedrijf geluid of stank? Of vervuiling van de lucht
of bodem? Dan kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Haaglanden.
Fraude melden Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert? Bijvoorbeeld met een
uitkering, bij verlenen van zorg of illegaal verhuren van een woning?

Zorgelijke situatie

Bezorgd om iemand Maakt u zich zorgen om iemand? En vraagt die persoon zelf niet
om hulp? Voorkom dat de situatie uit de hand loopt.
Veilig Thuis Maakt u zich zorgen om kinderen? Of is er sprake van huiselijk
geweld? Bel Veilig Thuis op 0800-2000. Bel bij spoed altijd 112.

Hulpdiensten

Politie Ziet u iets verdachts? Of meldt u iets buiten kantooruren dat niet kan wachten?
Neem contact op met de politie. Bel 112 bij spoed. Geen spoed? Bel 0900-8844.
Brandweer Bel 112 bij spoed. Geen acuut gevaar, maar wel brandweer nodig? Bel 0900-0904.
Zoals bij omgevallen boom, vallende dakpannen, overstroming of waterschade.
Ambulance Bel 112 bij spoed. Is er geen levensgevaar? Dan kunt u ook uw huisarts bellen.

Zie ook