Weinig geld? Gemeente helpt

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de onderstaande regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand kunt u krijgen voor bijzondere noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. De gemeente bepaalt per persoon of er sprake is van noodzaak. 

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Staat de regeling waar u bijzondere bijstand voor wilt aanvragen er niet bij maar denkt u wel in aanmerking te komen voor een vergoeding voor de noodzakelijke kosten? Vul dan het aanvraagformulier bijzondere bijstand in en stuur alle bewijsstukken mee.

Inkomen

Voor de meeste regelingen en tegemoetkomingen geldt dat uw inkomen maximaal 110% van de bijstandsnorm mag zijn, voor de individuele inkomenstoeslag geldt 105% en voor de AV-Delft 130% van de bijstandsnorm. Klik op bovenstaande regelingen en tegemoetkomingen voor meer informatie. 

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u ook kwijtschelding aanvragen voor:

Als elke euro telt

Op de pagina 'Als elke euro telt' vindt u nog meer handige tips en informatie. Bijvoorbeeld over de vakantiebank Delft die gezinnen, alleenstaanden en ouderen steunt voor wie een vakantie niet kan betalen. De pagina is een gezamenlijk initiatief van het Pact tegen Armoede en gemeente Delft.

Wetten en regels

 

Uw mening
Uw mening