Weinig geld? Gemeente helpt

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de vele regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand.

Energiekosten

Staat de regeling waar u bijzondere bijstand voor wilt aanvragen er niet bij? Denkt u wel in aanmerking te komen voor een vergoeding? Ga dan naar bijzondere bijstand aanvragen.

Bent u bewindvoerder? Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Ga dan naar de pagina bijzondere bijstand voor bewindvoerder.  

Regelingen voor kinderen en jongeren

Meer regelingen van de gemeente

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u ook kwijtschelding aanvragen voor:

Zie ook